Tô Giấy Trơn (Nâu & Trắng)

Dòng sản phẩm phổ biến, phù hợp với mọi đối tượng, sản phẩm xu hướng thay thế cho hộp xốp/nhựa.

Tô Giấy 1050ml
Trắng & Nâu

 • Đường Kính Miệng: 150mm
 • Đường Kính Đáy: 130mm
 • Chiều Cao: 77mm
 • Giấy 320Gsm Màng PE 18g mặt trong
 • Nắp Nhựa PP & PET

Giá bán: 720.000đ/thùng 300 cái
Bao Gồm Nắp Nhựa

 

Tô Giấy 750ml
Trắng & Nâu

 • Đường Kính Miệng: 150mm
 • Đường Kính Đáy: 130mm
 • Chiều Cao: 60mm
 • Giấy 320Gsm Màng PE 18g mặt trong
 • Nắp Nhựa PP & PET

Giá bán: 660.000đ/thùng 300 cái
Bao Gồm Nắp Nhựa

 

Tô Giấy 750ml
Trắng

 • Đường Kính Miệng: 120mm
 • Đường Kính Đáy: 92mm
 • Chiều Cao: 100mm
 • Giấy 300Gsm Màng PE 18g mặt trong
 • Nắp Nhựa PP

Giá bán: 570.000đ/thùng 300 cái
Bao Gồm Nắp Nhựa

 

Tô Giấy 360/500ml
Trắng

 • Đường Kính Miệng:98/105mm
 • Đường Kính Đáy: 80/85mm
 • Chiều Cao: 74/80mm
 • Giấy 250Gsm Màng PE 18g 2 mặt (đựng đồ nóng&lạnh)
 • Nắp Nhựa PP

1.3 – 1.5 triệu/thùng 1.000 cái
Bao Gồm Nắp Nhựa

 

HÌNH ẢNH SẢN PHẨM